Носачи на Конструкции

Пример Наслов

Метал-NET е специјализирана за увоз и извоз на рамно, долги метални производи. Со својот професионален кадар и искуството и познавањето на областа на нејзиниот основач.

Од наше сопствено производство би ги оделиле следниве производи: елементи за огради од ковано железо, шестоаголна мрежа, бодликава жица и заварена мрежа кои ги пласираме на домашнипт и на пазарите во соседните држави.

Во 2009 година Метал Нет беше во 200 најдобри компании во Македонија.

Scroll Up

Ready to Get 1 Month FREE Bookkeeping Service?

Drop Your Info Bellow